zomoz project2 20In deze fase van onze missie is ons doel om zo helder mogelijk met u te communiceren en ervoor te zorgen dat de bouw goed en volgens de gemaakte afspraken verloopt. Wij streven ernaar een kwalitatief hoogwaardig product te leveren en een deel van uw zorgen weg te nemen

Door onze jarenlange ervaring weten wij als geen ander hoe een bouw georganiseerd en begeleid moet worden. ZomoZ Home Concept heeft zich hier volledig op toegelegd en is zeer goed bekend met de locale bouwvoorschriften en gewoontes. De lokaal en landelijk geldende regels dienen te worden nageleefd zowel op bouwtechnisch- als op administratief en juridisch gebied. Wij zijn goed op de hoogte van deze complexe materie en indien nodig kunnen wij ook altijd aanvullend advies voor u inwinnen. Het is voor de klant, die een huis in het zuiden van Frankrijk bouwt, volgens ons van essentieel belang om iemand ter plekke te hebben die zijn of haar belangen behartigt.

De fase van bouwbegeleiding omvat o.a. het volgende:

  • Het opstarten van de werkzaamheden.
  • Het beleggen van wekelijkse bouwvergaderingen.
  • Het rapporteren over deze bouwvergaderingen.
  • Het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden en erop toezien dat de gemaakte afspraken zowel in de uitvoering als op financieel gebied worden nageleefd.
  • Het assisteren bij de oplevering van de werkzaamheden. 

 zomoz project2 26 zomoz project2 29