Wanneer u een project heeft aangekocht in de Provence of aan de Côte d’azur, of op het punt staat dat te doen, kunt u contact met ons opnemen voor een eerste ontmoeting. Wij kunnen u dan adviseren over de verschillende formele aspecten van uw project en zullen onze eerste indrukken en ideeën met u delen.

zomoz tekeningen 1

De volgende stap is het ontwerpen van het project. Wij zullen in nauwe samenwerking met u aan het ontwerp en de benodigde vergunningen werken.

De tekeningen voor de vergunning zullen worden geproduceerd en de aanvraag zal, al dan niet in samenwerking met een lokale architect, worden ingediend. Wij onderhouden goede relaties met de lokale overheden en zijn op de hoogte van de lokale regels en bestemmingsplannen. Dit is belangrijk om de vergunningaanvraag tot een goed einde te brengen.

zomoz tekeningen 2De fase van het voorbereiden van de werkzaamheden omvat het volgende:

  • Het verzorgen van de detailtekeningen.
  • Het adviseren in de keuzes van de te gebruiken materialen. Hierbij begeleiden wij u zo nodig naar de verschillende leveranciers zodat u een goed onderbouwde keuze kunt maken betreffende sanitair, ramen en kozijnen, tegels ….etc.
  • Het maken van een uitgebreid en gedetailleerd bouwbestek.
  • Het verzorgen van de diverse gespecialiseerde studies, zoals grondonderzoeken en gewapend beton studies, indien nodig.
  • Het produceren van een gedetailleerde planning van de werkzaamheden.
  • Het aanvragen van offertes.
  • Het beoordelen van de offertes in overleg met u. Wij adviseren u hierbij in de keuzes die u kunt maken wat betreft de verschillende aanbiedingen die wij voor u hebben verzameld.
  • Het vaststellen van het definitieve budget voor de werkzaamheden.
  • Het opstellen van de overeenkomsten die moeten worden aangegaan met de verschillende   ondernemingen (aannemers, loodgieters, …. etc.)